AMÒRI TRISTU


Amòri: durciùra bella de su coru,

Tristùra: aspra sufferèntzia de s'ànima,

Amòri e tristùra: comènti 'e una istiàrica

De cera biànca chi tènit e mòrit prangèndu

In cussu istìddiu de prantu durci durci,

Ma bìvit cuntèntu in custu coru miu.


TRISTE AMORE

Amore: calda dolcezza del cuore,

Malinconia: aspra sofferenza dell’anima,

Amore e malinconia: come una candela

Di candida cera che arde e muore piangendo

In quello sgocciolìo di pianto dolce dolce,

Ma vive felice nel cuore mio.